Opwaarderen beroepsopleidingen met hoge arbeidsmarkt relevantie

De omvormingen van de HBO5-opleidingen naar graduaatsopleidingen heeft de hogescholen aangezet tot het strategisch positioneren van dit nieuwe aanbod binnen afgebakende grenzen. Waar de HBO5-opleidingen een wat vage positie innamen in het onderwijslandschap, scheppen de graduaatsopleidingen nu meer duidelijkheid. De strategische positionering benadrukt veelal dat het gaat om laagdrempelige opleidingen in het hoger onderwijs, met een focus op beroepsprofessionalisering en leidend tot een in internationaal perspectief erkend en herkend diploma. De commissies waarderen de wijze waarop de hogescholen willen inzetten op de door de Vlaamse overheid beoogde verbreding van het doelpubliek.

Kruisbestuiving CVO’s en hogescholen

Met deze hervorming verhuizen opleidingen van de CVO’s naar de hogescholen. De komst van de graduaatsopleidingen versterkt het hoger onderwijs. Het samenbrengen van het beste van twee werelden zal volgens de beoordelingscommissies leiden tot sterke praktijken. Een van de zaken waarin de CVO’s uitblinken en die voor vele instellingen vandaag nog een uitdaging blijkt, is de flexibele aanpak via deeltijdse trajecten, afstandsonderwijs en trajecten voor werkenden.


De HBO5-opleidingen kennen bovendien een sterke traditie in het hands-on, beroepsgericht onderwijs en werkplekleren. De onderwijsmethodieken zijn afgestemd op het werken met diverse doelgroepen. Doorgaans kennen deze opleidingen een sterke studentgecentreerdheid in het leren. Sommige CVO’s kenden al een sterke digitale leeromgeving met aangepaste werkvormen en leermiddelen. Vanuit de hogescholen zal de ervaring op het vlak van EVC-EVK, internationalisering en studentenbegeleiding een meerwaarde betekenen voor deze opleidingen.

Ruim aanbod dichtbij 

Waar de hogescholen hun opleidingsaanbod grotendeels in centrumsteden gecentraliseerd hebben, bieden de CVO’s in alle uithoeken van Vlaanderen opleidingen aan. De nieuwe graduaatsopleidingen zullen geleidelijk door de hogescholen op voor hen nieuwe locaties verspreid over heel Vlaanderen aangeboden worden. Het grote aanbod van omgevormde opleidingen blijkt vrij gelijkmatig verdeeld over Vlaanderen .


Afhankelijk van het succes zijn meer opleidingen en/of afstudeerrichtingen op verschillende vestigingsplaatsen in de toekomst te verwachten.

DOSSIER GRADUAATS

STERKE PUNTEN