Algemeen beeld

Dit hoofdstuk geeft een landelijk beeld van de keuzes die door hogescholen en universiteiten zijn gemaakt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Belangrijk is te weten dat dit beeld gemaakt is op basis van de plannen die zijn ingediend voor de eerste beoordeling en op de jaarverslagen van 2019. De plannen die in tweede instantie zijn ingediend of mogelijke aanpassingen en wijzigingen als gevolg van de coronapandemie, zijn niet meegenomen in dit beeld.


Zoals in de sectorakkoorden is vastgelegd moeten de plannen aansluiten bij een of meerdere van de zes vooraf overeengekomen thema’s:

  1. Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit).
  2. Meer en betere begeleiding van studenten (studentbegeleiding).
  3. Studiesucces, waaronder doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen (studiesucces).
  4. Onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie (onderwijsdifferentiatie).
  5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten (onderwijsfaciliteiten).
  6. Verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit).


Uit de ingediende plannen blijkt dat twee instellingen hun inspanningen richten op één thema en eveneens twee instellingen kiezen ervoor hun energie te richten op twee thema’s. Van de in totaal 54 instellingen die deelnemen aan de kwaliteitsafspraken, kiezen 23 instellingen ervoor om afspraken over de verbetering van het onderwijs te maken op alle zes de thema’s.


De keuze voor het aantal thema’s dat onderdeel uitmaakt van de afspraken, hangt niet samen met de grootte van een instelling of de oriëntatie (hogeschool of universiteit). De twee onderstaande grafieken gaan over de 23 instellingen die plannen hebben geformuleerd op alle zes de thema’s. Hierin is te zien dat vooral hogescholen hiervoor hebben gekozen. Daarnaast is te zien dat ongeveer de helft van deze 23 instellingen, een grote instelling is.

LEES MEER