VRIJSPRAAK

Vergroot vormvrijheid in het kwaliteitszorgstelsel de betrokkenheid van studenten?

John van Harten

Bestuurslid en portefeuillehouder Onderwijskwaliteit Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

Studentbetrokkenheid voorop

Studenten hebben sinds 2016 een eigen hoofdstuk in het zelfevaluatierapport. Dit was mede bedoeld om de betrokkenheid van studenten te vergroten. De manier waarop studenten hier invulling aan geven staat hen vrij: een videoboodschap, een reflectie op de zelfevaluatie, of een lijst met aanvullende punten. Het kan allemaal.


De individuele opleiding verzekert dat het onafhankelijk en representatief is. Deze vrijheid om het zelf in te vullen klinkt mooi, maar roept ook de nodige vragen op. Wat is nu een goede invulling? En vergroot het daadwerkelijk de betrokkenheid van studenten?


Het vergroten van de betrokkenheid van studenten is in elk geval van groot belang. Uit het advies van de onderwijsraad (augustus 2015) komt naar voren dat betrokkenheid van studenten onontbeerlijk is bij het realiseren van een goede kwaliteitscultuur. De LSVb is het met de onderwijsraad eens dat er bij accreditaties voldoende ruimte moet zijn om de eigen onderwijsvisie van de opleiding mee te nemen in de beoordeling. Het is om die reden van belang dat er enige mate van vrijheid wordt geboden binnen de kaders.


De Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Utrecht zijn aan het experimenteren met de vormvrijheid van het studentenhoofdstuk. Een experiment dat we als studentenorganisatie vanzelfsprekend ondersteunen. De uitdaging is om niet alleen de medezeggenschap warm te laten lopen (en voldoende te faciliteren) voor het kwaliteitszorgstelsel, maar te zorgen dat iedere student ziet dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de opleiding die ze volgen. Dit betekent dat je niet een keer in de zes jaar studenten bij elkaar haalt om te reflecteren op de kwaliteit van de opleiding, maar veel vaker studenten betrekt in gesprekken over die kwaliteit.


Als docenten en studenten voldoende betrokken worden bij het proces van kwaliteitsverbetering kom het met het onderwijs wel goed.