INTERNATIONAAL

Flexibele opleidingsgrenzen

Mark Frederiks, beleidsmedewerker en coördinator internationaal NVAO

Titanenwerk

De eerste beoordeling volgens de European Approach heeft de NVAO in 2016 uitgevoerd. Sindsdien hebben twee Duitse en een Oostenrijkse accreditatieorganisatie eveneens dergelijke beoordelingen gedaan. Veranderingen in nationale wetgeving om uitvoering en acceptatie van de European Approach mogelijk te maken, kosten echter veel tijd. Om de invoering te bespoedigen heeft het Europese Consortium van Accreditatieorganisaties (ECA), die met het JOQAR project aan de wieg stond van de European Approach, een nieuw Europees project opgestart: “Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes” (ImpEA). Onder dit project worden momenteel vier beoordelingen uitgevoerd volgens de European Approach. De praktische leerervaringen die dit oplevert worden gebruikt om een online toolkit voor de toepassing van de European Approach te ontwikkelen waarmee instellingen en kwaliteitszorgorganisaties aan de slag kunnen. Wanneer de nationale overheden ook de vereiste aanpassingen van de regelgeving doorvoeren, kan de toepassing van de European Approach eindelijk vleugels krijgen.

Hoewel dit zeker niet snel geregeld zal zijn, is het hoopvol dat tijdens het Parijs Communiqué van mei 2018 de Europese ministers hebben uitgesproken de invoering van de European Approach mogelijk te maken en te willen promoten. Voor Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsinstellingen die joint programmes hebben opgezet of dit willen gaan doen, is dan een belangrijke horde genomen.