INTRO

Vormvrijheid

VAN DE REDACTIE

1907 was geen bijzonder jaar. Geen warmer weer dan anders; nog enkele jaren voor de wereld zichzelf brutaal wakker schudde. Het is het jaar waarin Einstein op een doordeweekse donderdag in juni een brief krijgt van de Universiteit van Bern. Het antwoord op zijn sollicitatie voor de post van associate professor laat niets aan het toeval over. Zijn relativiteitstheorie wordt afgedaan als radicaal, zijn assumpties eerder als kunst dan fysica. Niemand kon toen weten dat de jonge Albert geschiedenis zou schrijven…

“Vormvrijheid geeft aanleiding tot interessante experimenten”

Het denken buiten de gangbare kaders doet de balans vaak positief overhellen. “Vormvrijheid geeft aanleiding tot interessante experimenten”, omschrijft Eric Halsberghe het in zijn editoriaal. Want ook binnen ons hoger onderwijs zien we een tendens naar meer vormvrijheid met de invoering van flexibele programma’s, e-learning en werkplekleren. De klassieke collegemuren breken open. Kwaliteitszorg volgt deze tendens. Kaders zijn open beschreven en de eigen context van de instelling of opleiding krijgt meer ruimte.


In deze eerste editie van FOQUS werpen we een blik op de kansen die vormvrijheid kan bieden en wat dat betekent voor instellingen en opleidingen.

FOQUS

Met het digitaal magazine FOQUS wil NVAO de kracht van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs handen en voeten geven door kwaliteitszorgmedewerkers en andere direct betrokkenen ervaringen te laten delen. We benaderen actuele thema’s binnen het hoger onderwijs steeds vanuit het perspectief van kwaliteitsborging.