Terugblik

Eénheid in verscheidenheid

Jaarverslag 2017

501 aanvragen beoordeeld

In 2017 zijn in Nederland 386 aanvragen afgerond, waarvan 291 accreditatieaanvragen voor bestaande opleidingen. Twee aanvragen in de tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) werden positief beoordeeld. In Vlaanderen zijn naast de 18 instellingsreviews 95 bestaande opleidingen tegen het licht gehouden.

Nieuwe organisatiestructuur

Sinds 2017 borgt de NVAO de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland met een Vlaamse en een Nederlandse afdeling onder één gezamenlijk bestuur. Tegelijk hecht de NVAO aan haar binationaliteit door middel van een internationaal bestuur en gezamenlijke projecten. Hierdoor ontstaat ruimte voor diversiteit en is er eenheid in verscheidenheid.

Positief rapport ENQA en EQAR

Als beoordelende instantie wordt de NVAO ook zelf beoordeeld op in hoeverre haar processen, besluitvorming en kwaliteitszorgsysteem voldoen aan deze European Standards and Guidelines. In het voorjaar 2017 werd de NVAO daarom door een internationale commissie van ENQA doorgelicht. Dit internationaal panel geeft in haar eindrapport een positief oordeel. De NVAO is hiermee ook voor de volgende vijf jaar lid van ENQA.


Met dit rapport in handen kon de NVAO haar herregistratie bij het onafhankelijke European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) aanvragen. Opname in dit register toont formeel aan dat NVAO de Europese principes en uitgangspunten toepast om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verzekeren.